Contact us

Musashi  Auto Parts Tianjin Co. LTD
No.21 South Caiyuan Road
Wuqing development area Tianjin
Tianjin 301700
China

M: info.tianjin(at)cn.musashi-group.com

www.tianjin-hay-forging.com